Idar Lind
Boka Vinsjan på Kaia - Songar og tekstar  (Norsk Noteservice 2014)
inneheld på den eine sida songtekstar skrive gjennom meir enn førti år, på den andre sida artiklar med utgangspunkt i samanhengane dei er skrivne for
Meir informasjon.

Foto av Idar Lind: Tove Knutsen (klikk her for trykkbar versjon). Ansvarlig for sida: idar@lind.no. Pondus: © Frode Øverli.