Ny bok i sal no:
Idar Lind:
Norrøn mytologi frå A til Å (Det Norske Samlaget)

Klikk her for meir informasjon


NORRØN TID   /   NORRØN MYTOLOGI    © Idar Lind
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T Þ | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø Ö | Å |

OM PROSJEKTET:

Prosjektet er eit biprodukt av arbeidet med romanen Kark (Det Norske Samlaget 2000) og er under gradvis utbygging.

KJELDER SLEKTSKAP:

Kjelder er i hovudsak Snorre Sturlusons Heimskringla (HK) og P.A. Munchs Det norske folks historie (PAM). NB: Det er ingen grunn til å lite 100% på ein historikar frå 1200-talet og ein annan frå 1800-talet.

Årstal: Desse er (stort sett) basert på dei utrekningane P.A.Munch gjorde. Ikkje lit 100% på dette heller...

Namn: Norsk skrivemåte er henta frå Snorres Kongesoger, omsett av Steinar Schjøtt og Hallvard Magerøy (Det Norske Samlaget, 4. utgåva 1979). Engelsk skrivemåte er stort sett henta frå Samuel Laings utgåve av Heimskringla (1844).

HEIMSKRINGLA:

Netútgáfan. (Islandsk.)
Ole Hovdes heimeside. (Bokmål.)
Den elektroniske bokhylla. (Nynorsk.)
Project Gutenberg. (Engelsk.)

ANDRE KJELDER PÅ INTERNETTET:

Hvem Hva Hvor i Norrøn mytologi. Ved Arild Hauge.
Åsgard. Eit prosjekt i regi av Høgskolen i Bergen.
Prosjekt Runeberg. Tekstar. (PR).

Gi melding om eventuelle feil og manglar til nor@lind.no.

Lenker til meir stoff frå denne perioden finn du her.


Klikk namnet for meir informasjon    KVAD  |  HEIMSKRINGLA  |  STADNAMN  |  KJELDER  /  HJELP
Hadd den harde
Hagbard
Hagbart= Hagbard
Hake
Hake GandalvssonFar: Gandalv Alvgeirsson.
Haki= Hake
Haki Gandálfsson= Hake Gandalvsson
Hákon Aðalsteinsfóstri= Håkon den gode (Haraldsson)
Hákon Grjótgarðsson= Håkon Grjotgardsson
Hákon jarl hinn ríki= Håkon Sigurdsson (Ladejarl)
Hálf= Halv
Hálfdan= Halvdan
Hálfdan Frodisson= Halvdan Frodesson
Hálfdan háleggur= Halvdan Hålegg (Haraldsson)
Hálfdan hinn mildi= Halvdan Milde (Øysteinsson)
Hálfdan hvítbein= Hálfdan hvítbein
Hálfdan hvítbeinn= Halvdan Kvitbein (Olavsson)
Hálfdan hvíti= Halvdan Kvite (Haraldsson)
Hálfdan hvíti Haraldsson= Hálfdan hvíti Haraldsson
Hálfdan jarl= Halvdan jarl
Hálfdan svarti= Halvdan Svarte (Gudrødsson)
Hálfdan svarti (Haraldsson)= Halvdan Svarte (Haraldsson)
Hálfdan Sölvasson= Halvdan Gulltann (Solvesson)
Hall på Sida
Hall Torarinson
Hallad RagnvaldssonFar: Ragnvald Øysteinsson.
Hallvard Skalk
Halv
Halvdan
Halvdan FrodessonFar: Frode den storlåtne (Dansson).
Halvdan Gudrødsson= Halvdan Svarte (Gudrødsson)
Halvdan Gulltann (Solvesson)Far: Solve Solvarsson.
Halvdan Haraldsson (Hålegg)= Halvdan Hålegg (Haraldsson)
Halvdan Haraldsson (Kvite)= Halvdan Kvite (Haraldsson)
Halvdan Haraldsson (Svarte)= Halvdan Svarte (Haraldsson)
Halvdan Hålegg (Haraldsson)ca ?-890Far: Harald Hårfagre (Halvdansson).
Halvdan jarl
Halvdan Kvitbein (Olavsson)ca 710Far: Olav Tretelgja (Ingjaldsson).
Halvdan Kvite (Haraldsson)Far: Harald Hårfagre (Halvdansson).
Halvdan Milde (Øysteinsson)ca 780Far: Øystein Halvdansson.
Halvdan Olavsson= Halvdan Kvitbein (Olavsson)
Halvdan SigurdssonFar: Sigurd Rise (Haraldsson).
Halvdan Solvesson= Halvdan Gulltann (Solvesson)
Halvdan Svarte (Gudrødsson)ca ?-860Far: Gudrød Veidekonge (Halvdansson).
Halvdan Svarte (Haraldsson)ca ?-934Far: Harald Hårfagre (Halvdansson).
Halvdan Øysteinsson= Halvdan Milde (Øysteinsson)
Harald Eiriksson= Harald Gråfell (Eiriksson)
Harald GormssonFar: Gorm den gamle.
Harald Granraude
Harald Grenske (Gudrødsson)ca ?-995Far: Gudrød Bjørnsson.
Harald Gråfell (Eiriksson)ca ?-965Far: Eirik Blodøks (Haraldsson).
Harald Gudrødsson= Harald Grenske (Gudrødsson)
Harald Gullskjegg
Harald Gunnhildsson= Harald Gråfell (Eiriksson)
Harald Halvdansson (1)Far: Halvdan Svarte (Gudrødsson).
Harald Halvdansson (2)= Harald Hårfagre (Halvdansson)
Harald Hardråde (Sigurdsson)Far: Sigurd Syr (Halvdansson).
Harald Hårfagre (Halvdansson)ca 850-933Far: Halvdan Svarte (Gudrødsson).
Harald Sigurdsson= Harald Hardråde (Sigurdsson)
Harald TrondssonFar: Trond Haraldsson.
Harald Trygil HåvardssonFar: Håvard Hergilsson.
Haraldur Gormsson= Harald Gormsson
Haraldur gráfeldur= Harald Gråfell (Eiriksson)
Haraldur Gunnhildarson= Harald Gråfell (Eiriksson)
Haraldur Hálfdansson= Harald Halvdansson (1)
Haraldur hinn hárfagri= Harald Hårfagre (Halvdansson)
Haraldur hinn granrauði= Harald Granraude
Haraldur Sigurðarson= Harald Hardråde (Sigurdsson)
Hárek gand= Hårek Gand
Hauk hábrók= Hauk Håbrok
Hauk Håbrok
Hávarður Torfinnsson= Håvard Torfinnsson
HeimdallFar: Odin.
Heimdallr= Heimdall
Helge den kvasse
Helge Halvdansson
Helgi Hálfdanarson= Helge Halvdansson
Helgi hinn hvassi= Helge den kvasse
Helsing GandalvssonFar: Gandalv Alvgeirsson.
Heming HåkonssonFar: Håkon Sigurdsson (Ladejarl).
Hergils BårdssonFar: Bård Brynjolfsson.
Herlaug
Herlaug HaraldssonFar: Harald Trondsson.
Herlaug HåkonssonFar: Håkon Grjotgardsson.
Herlaugur= Herlaug
Herlaugur Hákonarson= Herlaug Håkonsson
Herse Mundilsson
Hild EiriksdotterGift med Øystein Halvdansson. Far: Eirik Agnarsson.
Hild HognesdotterGift med Granmar. Far: Hogne i Östergötland.
Hild RolvsdotterGift med Ragnvald Øysteinsson. Far: Rolv Nevja.
Hilde HognessonFar: Hogne i Östergötland.
Hildebrann Berserk
Hildegunn GranmarsdotterGift med Hjorvard. Far: Granmar.
Hildi Eiríksdóttir= Hild Eiriksdotter
Hildi Hrólfsdóttir= Hild Rolvsdotter
Hildi Högnadóttir= Hild Hognesdotter
Hildi Högnadottir= Hildi Högnadottir
Hildibrand berserk= Hildebrann Berserk
Hildigunni Granmarsdóttir= Hildegunn Granmarsdotter
Hildir Högnisson= Hilde Hognesson
Hjorvard
Hjörvarður= Hjorvard
Hlíf Dagsdóttir= Liv Dagsdotter
Hlöðvir Torfinnsson= Lodve Torfinnsson
HnossFar: Od.
Hogne i Östergötland
Hogne Kåruson
Hogne på Nærøy
Hogne Øysteinsson (1)Far: Øystein den mektige.
Hogne Øysteinsson (2)Far: Øystein Øysteinsson.
Horda-Kåre
Hrani hinn gauski= Rane Gautske
Hreiðar NNsson= Reidar NNsson
Hring Dagsson (1)= Ring Dagsson (1)
Hringur Haraldsson= Ring Haraldsson
Hróaldur hryggur= Roald Rygg
Hrólf nefju= Rolv Nevja
Hrólfr kraki= Rolv Krake
Hrólfr Rögnvaldsson= Rolv Ragnvaldsson
Hrollaugur= Rollaug
Hrollaugur Rögnvaldsson= Rollaug Ragnvaldsson
Hrærekur Haraldsson= Rørek Haraldsson
Hugleik AlvssonFar: Alv Alreksson.
Huld seidkone
Hulvid SvipdagssonFar: Svipdag Blinde.
Huntjov
Hysing GandalvssonFar: Gandalv Alvgeirsson.
Hænir= Høne
Högna í Njarðey= Hogne på Nærøy
Högni Eysteinsson (1)= Hogne Øysteinsson (1)
Högni Eysteinsson (2)= Hogne Øysteinsson (2)
Högni Káruson= Hogne Kåruson
Högni úr Eystra-Gautlandi= Hogne i Östergötland
Høne
Hörða-Kára= Horda-Kåre
Håkon Adalsteinsfostre= Håkon den gode (Haraldsson)
Håkon Eirikssonca ?-1030Far: Eirik Håkonsson.
Håkon den gode (Haraldsson)ca 921-961Far: Harald Hårfagre (Halvdansson).
Håkon Grjotgardssonca ?-900Far: Grjotgard Herlaugsson.
Håkon Haraldsson= Håkon den gode (Haraldsson)
Håkon Sigurdsson (Ladejarl)ca 937-995Far: Sigurd Håkonsson.
Hårek frå Tjøtta (Øyvindsson)Far: Øyvind Skaldespille (Finnsson).
Hårek Gand
Håvard HergilssonFar: Hergils Bårdsson.
Håvard TorfinnssonFar: Torfinn Hausakljuv.
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T Þ | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø Ö | Å |