Idar Lind 
Om Idar Lind   
Bøker og andre tekstar   
Dramatikk   
Songtekstar (dels med lyd og video)   

Foto av Idar Lind: Tove Knutsen (klikk her for trykkbar versjon). Ansvarlig for sida: idar@lind.no. Pondus: © Frode Øverli.