Om Idar Lind


Bøker


Dramatikk


Songtekstar


Andre tekstar


Lenker


På fjesbokaIdar Lind: Bøker, dramatikk, plater

Vis alt

PROSA:
Romanar
Noveller
Antologiar
Sakprosa

DRAMATIKK:
Film
Teater
Revy
Instruksjon

Omsetting
Songar
Plater
DVD

I utlandet


Vår egen lille verden (1986, sakprosa, Studentersamfundet i Trondhjem)
Studentersamfundet i Trondhjem 1910-1985.
Av Idar Lind og Gunnar Strøm
 

Jubileumsboka for «Samfundet» kom ut året etter 75-årsjubileet. Utdrag (og supplerande informasjon om dette fascinerande runde huset i Trondheim) er tilgjengelig på Studentersamfundets eigen internettadresse.

samfundet.no


Foto av Idar Lind: Tove Knutsen. Ansvarlig for sida: idar@lind.no.