Om Idar Lind


Bøker


Dramatikk


Songtekstar


Andre tekstar


Lenker


På fjesbokaIdar Lind: Bøker, dramatikk, plater

Vis alt

PROSA:
Romanar
Noveller
Antologiar
Sakprosa

DRAMATIKK:
Film
Teater
Revy
Instruksjon

Omsetting
Songar
Plater
DVD

I utlandet


Gjengen eller ingen (1991, teaterstykke, Forebyggendegruppa)
Manus: Idar Lind. Musikk: Arvid Vårum. Instruktør: Kari Hustad.
 

Eit teaterstykke om vennskap, rus, kriminalitet, musikk og kjærligheit. Forestillinga vart til som eit samarbeid mellom Forebyggendegruppa ved Trondheim politikammer og Teater Granskogen. Skuespelarane var sju ungdommar. Bandet var fire politifolk (Konstablenes Maggaband). Publikum var samtlige elevar i åttande og niande klasse i Trondheim. Framført i Studentersamfundet i Trondhjem.

Songen Ka gjør du i kveld er gitt ut på plate med Konstablenes Maggaband.


Foto av Idar Lind: Tove Knutsen. Ansvarlig for sida: idar@lind.no.