Om Idar Lind


Bøker


Dramatikk


Songtekstar


Andre tekstar


Lenker


På fjesbokaIdar Lind: Bøker, dramatikk, plater

Vis alt

PROSA:
Romanar
Noveller
Antologiar
Sakprosa

DRAMATIKK:
Film
Teater
Revy
Instruksjon

Omsetting
Songar
Plater
DVD

I utlandet


Som to dråper blod (1993, roman, Aschehoug)
Psevdonym: Telma B.S. Hansen
Kriminalroman med Telma B.S. Hansen som forteljar og hovudperson.
 

Som to dråper blod bygger på dagboksnotata til ein konstabel ved Trondheim Politikammer og er utgitt i hennes namn. Ho dukkar opp igjen i seinare bøker.

Dette er den einaste romanen eg har gitt ut på bokmål.

Hotell Tordenskjold og delar av persongalleriet dukkar opp i fleire bøker gitt ut under namna Idar Lind, Telma B.S. Hansen og António Steen (klikk Hotell Tordenskjold for liste).


Foto av Idar Lind: Tove Knutsen. Ansvarlig for sida: idar@lind.no.