Om Idar Lind


Bøker


Dramatikk


Songtekstar


Andre tekstar


Lenker


På fjesbokaIdar Lind: Bøker, dramatikk, plater

Vis alt

PROSA:
Romanar
Noveller
Antologiar
Sakprosa

DRAMATIKK:
Film
Teater
Revy
Instruksjon

Omsetting
Songar
Plater
DVD

I utlandet


Korsvikaspillet (1995, teaterstykke, Foreningen Korsvikaspillet)
Manus: Idar Lind. Instruktør: Elin Hassel-Iversen.
 

Korsvikaspillet Håkon Ladejarl og Kark er oppført med eitt til to års mellomrom sia 1995.

Det første året brukte vi musikk av Terje Adde.


Vis alle oppføringane
Songar frå stykket
Korsvikaspillets heimeside

Foto av Idar Lind: Tove Knutsen. Ansvarlig for sida: idar@lind.no.