Om Idar Lind


Bøker


Dramatikk


Songtekstar


Andre tekstar


Lenker


På fjesbokaIdar Lind: Bøker, dramatikk, plater

Vis alt

PROSA:
Romanar
Noveller
Antologiar
Sakprosa

DRAMATIKK:
Film
Teater
Revy
Instruksjon

Omsetting
Songar
Plater
DVD

I utlandet


Daniels jul (2003, teaterstykke, Trøndelag Teater)
Av Lars Vik (etter Leif B. Lillegaards roman Mor).
Omsetting til trøndersk: Idar Lind.
 

Fotoet viser Lars Vik.
Heimesida til Lars Vik

Foto av Idar Lind: Tove Knutsen. Ansvarlig for sida: idar@lind.no.