Om Idar Lind


Bøker


Dramatikk


Songtekstar


Andre tekstar


Lenker


På fjesbokaIdar Lind: Bøker, dramatikk, plater

Vis alt

PROSA:
Romanar
Noveller
Antologiar
Sakprosa

DRAMATIKK:
Film
Teater
Revy
Instruksjon

Omsetting
Songar
Plater
DVD

I utlandet


Korsvikaspillet (2004, teaterstykke, Foreningen Korsvikaspillet)
Manus: Idar Lind. Musikk: Frode Fjellheim. Instruktør: Elin Hassel-Iversen.
 

Korsvikaspillet Håkon Ladejarl og Kark er oppført med eitt til to års mellomrom sia 1995. Utgåva i 2004 var med mindre justeringar av teksten frå 2002.
Vis alle oppføringane
Songar frå stykket
Korsvikaspillets heimeside

Foto av Idar Lind: Tove Knutsen. Ansvarlig for sida: idar@lind.no.