Om Idar Lind


Bøker


Dramatikk


Songtekstar


Andre tekstar


Lenker


På fjesbokaIdar Lind: Bøker, dramatikk, plater

Vis alt

PROSA:
Romanar
Noveller
Antologiar
Sakprosa

DRAMATIKK:
Film
Teater
Revy
Instruksjon

Omsetting
Songar
Plater
DVD

I utlandet


Søk: Hotell Tordenskjold (1)
Hotell Tordenskjold (2) (1985, roman, Aschehoug)
Kriminalroman med António Steen og Axel Breheim.
I utlandet:
- Hotell Tordenskiold (Hovedland forlag, Danmark 1986).
- Otel' «Turdensold» (Terra, Russland 1995).
 
Hotell Tordenskjold (1) (1983, novelle, Arbeiderbladet)
 

Krimnovelle frå ein hotellresepsjon. Hotellet ga seinare namn til romanen Hotell Tordenskjold (2).

Foto av Idar Lind: Tove Knutsen. Ansvarlig for sida: idar@lind.no.