Om Idar Lind


Bøker


Dramatikk


Songtekstar


Andre tekstar


Lenker


På fjesbokaIdar Lind

  1954
   1971
  1972  1973
  1974  1975
  1976  1977
  1978  1979
  1980  1981
  1982  1983
  1984  1985
  1986  1987
  1988  1989
  1990  1991
  1992  1993
  1994  1995
  1996  1997
  1998  1999
  2000  2001
  2002  2003
  2004  2005
  2006  2007
  2008  2009
  2010  2011
  2012  2013
  2014  2015
  2016

1971
Fekk 250 kroner av NRK for ei humoristisk kortnovelle. Seinare vart det fleire sånne, til ulike underhaldningsprogram.

1972
Det var omtrent på denne tida, mens eg gjekk på Namdal gymnas, at eg skreiv dei første visetekstane.

1973
Etter gymnaset jobba eg i to månader som byssegut på hurtigruta «Erling jarl». Denne korte fartstida har eg tyna det maksimale ut av i bøker og songtekstar - jamfør mellom anna 13 takters blues og Leia e livet. Om hausten flytta eg til Trondheim for å studere.

1973-77
Studerte kjemi, biologi og drama/film/teater ved Universitetet i Trondheim. Fekk til sist graden cand.mag.

Det meste av studietida brukte eg i viseklubben Rubb og Stubb, Samarbeidsgruppene for natur- og miljøvern (snm) og Studentersamfundet i Trondhjem.

I «Samfundet» var eg mellom anna redaktør for studentavisa Under Dusken (1976/77) og aktiv i Studentersamfundets Interne Teater (1977-1989) - der eg (mellom anna) var med på skrive sju UKE-revyar.

1974
Premiert i Aschehoug forlags konkurranse for ungdom (Skriv selv) for Besøk i et gammelt minne.

1975
I haustsemesteret var eg medlem av styret i Studentersamfundet i Trondhjem.


Foto av Idar Lind: Tove Knutsen. Ansvarlig for sida: idar@lind.no.