Om Idar Lind


Bøker


Dramatikk


Songtekstar


Andre tekstar


Lenker


På fjesbokaIdar Lind

  1954  1971
  1972  1973
  1974  1975
  1976  1977
  1978  1979
  1980  1981
  1982  1983
  1984  1985
  1986  1987
  1988  1989
  1990  1991
  1992  1993
  1994  1995
  1996  1997
  1998  1999
  2000  2001
  2002  2003
  2004  2005
  2006  2007
   2008
  2009  2010
  2011  2012
  2013  2014
  2015  2016

2007-2009
Styremedlem i NOPA (Norsk forening for komponister og tekstforfattere).

2008
1. mai var det urpremiere på teaterstykket Skottet i Buvika.

Åttande utgåve av Håkon og Kark (Korsvikaspillet) var i tråd med tradisjonen sterkt revidert.

2008-2011
Varamedlem i styret for KOPINOR.

2009
D.D.R. tok med Die Winde am Kai og Mein Arch på plata Das War Das.

2010
Spelhandboka vart revidert - og redaksjonen fekk pris frå Norsk Amatørteaterforbund.

Niande utgåve av Håkon og Kark (Korsvikaspillet) vart framført. Vêret var ikkje det beste, faktisk det verste vi har hatt, men Adressa skreiv: «En fin og helhetlig forestilling. [...] Gå og se det! Men kle dere!»

Saman med andre laga eg nye nettsider for Studentersamfundets Interne teater i samband med 100-årsjubileet.


Foto av Idar Lind: Tove Knutsen. Ansvarlig for sida: idar@lind.no.