lind.no
Kark
Utdrag
Kjelder og noter
Personar
Historie
Kart
Lenker
Alle sider
Korsvikaspillet
Kark   ( The Book of Kells )
Roman av Idar Lind - Det Norske Samlaget 2000
 
I Trinity College Library i Dublin er denne praktfulle og gjennomillustrerte bibelhandskrifta utstilt. Boka blir rekna som kanskje det mest sentrale verket i keltisk kunst. (Omslaget til romanen har illustrasjonar henta frå The Book of Kells.)

Trulig vart arbeidet starta rundt år 800 i klosteret på Iona og fullført i Kells (etter at norske vikingar hadde herja Iona). Det blir ofte rekna med at fire store illustratørar har vore i arbeid, trulig med eit stort tal medhjelparar.

Eit søk på nettet gir mange treff, dei fleste fører deg til firma som produserer varer med mønster henta frå eller inspirert av boka. Oregon State Library er det beste utgangspunktet.

Lenker:
Trinity College Library
Bestill CD-rom (komplett reproduksjon)
Oregon State Library
Oregon State Library (mange foto)
Oregon State Library (fleire lenker)

 

Copyright © Idar Lind (idar@lind.no)