lind.no
Kark
Utdrag
Kjelder og noter
Personar
Historie
Kart
Lenker
Alle sider
Korsvikaspillet
Kark   ( utdrag )
Roman av Idar Lind - Det Norske Samlaget 2000
 
Første kapittel
der vi møter den unge munken Aun frå klosteret i Cenannus (Kells) i Irland.

Korte utdrag med sitat frå Edda-dikt
Rigstula og Sigerdrivemål.

Korte utdrag med bibelsitat
Referansar til og direkte sitat frå Bibelen.

Etterord
med takk til mange.

 

Copyright © Idar Lind (idar@lind.no)