lind.no
Kark
Utdrag
Kjelder og noter
Kjelder, alle
Kjelder etter emne
Noter etter side
Noter etter emne
Personar
Historie
Kart
Lenker
Alle sider
Korsvikaspillet
Kark   ( kjelder og noter )
Roman av Idar Lind - Det Norske Samlaget 2000
 
Kjelder

Arbeidet med romanen Kark starta da eg skreiv det første manuset til Korsvikaspillet. Den viktigaste kjelda er naturlig nok Snorre Sturlusons Kongesoger. Etter kvart vart det fleire... Dei fleste er lista opp.

Ein del av kjeldene ligg på internettet. Somme av desse er no borte, fordi dette er sårbart for endringar. Du kan dessutan aldri lite 100% på dette oppskrytte nettet. Eg prøver alltid å dobbelsjekke opplysningar her med trykt informasjon.

Noter

Eg innrømmer det: Romanen inneheld ein del detaljar som ikkje alltid er like lette å få med seg - eller å begripe. Det bør sjølsagt vera mulig å lesa boka utan det elektroniske noteapparatet som er lagt ut her, men det er kjekt å ha...

Oversynet over slektskap i norrøn tid bygde eg opp for å lette mitt eige arbeid i skriveprosessen

 

Copyright © Idar Lind (idar@lind.no)