lind.no
Kark
Utdrag
Kjelder og noter
Personar
Historie
Kart
Lenker
Book of Kells
Alle sider
Korsvikaspillet
Kark   ( lenker )
Roman av Idar Lind - Det Norske Samlaget 2000
 
Norrøne tekstar

Edda Sæmundar
Ei lita handfull Edda-dikt på norsk.

Foreningen Forn Sed
Norrøne tekstar på islandsk.

Eddan
Edda-dikt på svensk.

The Voyage of Ohthere - Ottars reise
Ein klassikar på gammalengelsk.

Norrøn mytologi

Arild Hauges Hjemmeside
Runer og viking-relatert stoff. «Hvem, hva, hvor» i norrøn mytologi.

Åsgard
Barnevennlig tilnærming til norrøn mytologi - men også for vaksne.

Vikingetid / middelalder

Slektskap i norrøn tid

Viking Network

The Anglo-Saxon Chronicle (A.D. 920 - 1014)

The Book of Kells

Den norrøne kalenderen

Regia Anglorum
Ei foreining for menneske med interesse for perioden AD 950 - 1066.

Footwear of the Middel Ages

SCA Arts and Sciences Homepage: Viking Index

The Medieval Science Page

Björn Espells sider
Privat slektsforsking.

Bibelen

Menighetesfakultetet
Mange elektroniske utgåver av bibelske tekstar.

Katolisisme

The Catholic Encyclopedia

Saints & Angels

On-line Calendar of Saints Days

Celtic and Old English Saints of the Orthodox Church

Språk

yourDictionary.com
Nettstaden for språk og ordlister. Aktuelle i samband med Kark:

Latin Dictionary and Grammar Aid

Online Gaelic dictionary

 

Copyright © Idar Lind (idar@lind.no)