lind.no
Kark
Utdrag
Kjelder og noter
Personar
Slektskap
Historie
Kart
Lenker
Alle sider
Korsvikaspillet
Kark   ( personar )
Roman av Idar Lind - Det Norske Samlaget 2000
 
Viktige personar:

Aun (forteljaren, oppdikta)
Bergljot Toresdotter (mor til Håkon Ladejarl, autentisk)
Ciarán (munk, oppdikta)
Columba (irsk helgen, autentisk)
Einar Helgason Skålaglam (islandsk skald, autentisk)
Eirik Håkonsson jarl (son av Håkon ladejarl, autentisk)
Harald Hårfagre (norsk konge, autentisk)
Håkon den gode Adalsteinsfostre (norsk konge, autentisk)
Håkon Ladejarl (autentisk)
Kvelp Sigurdsson (son til Sigurd Orknøyjarl, autentisk)
Liva (volve, oppdikta)
Olav Tryggvason (norsk konge, autentisk)
Otto II (saksisk keisar, autentisk)
Sigurd Ladejarl (far til Håkon Ladejarl, autentisk)
Tora frå Rimol (ein av kjærastane til Håkon Ladejarl, autentisk)
Tora Mosterstong (mor til Håkon den gode, autentisk)
Torleiv Spake (fosterfar til Eirik Håkonsson, autentisk)
Tormod Kark (træl på Lade, autentisk)

 

Copyright © Idar Lind (idar@lind.no)