lind.no
Kark
Utdrag
Kjelder og noter
Personar
Historie
Kart
Lenker
Alle sider
Korsvikaspillet
Kark   ( alle sider )
Roman av Idar Lind - Det Norske Samlaget 2000
 
Idar Linds heimeside

Biografi
Bøker , teater og film
Songtekstar
Andre tekstar
Artiklar
JeremiA/S Bakfot
Korsvikaspillet
Internett og data

Kark

Utdrag
Første kapittel
Korte utdrag med sitat frå Edda-dikt
Korte utdrag med bibelsitat
Etterord

Kjelder og noter
Kjelder alfabetisk
Kjelder etter emne
Noter etter side
Noter etter emne
Frostatingslova
Om ættleiing
Om frelsesøl
Om leidang
Edda-dikt og skaldekvad
Rigstula (sitat og utdrag frå romanen)
Sigerdrivemål (sitat og utdrag frå romanen)
Vellekla (heile diktet pluss omsetting)
Norrøn tru (korte forklåringar og lenker)
Bibelen (sitat og utdrag frå romanen)
Katolske helgenar
Referansar

Personar frå romanen (autentiske og oppdikta)

Ei historisk samandrag

Kart med stadnamn som er viktige i romanen
Trøndelag
Fylke i Trøndelag
Hordaland
Irland og Skottland
Danmark
Resten av Europa
Regionar i Europa

Lenker til relevant bakgrunnsmateriale
Lenker til Book of Kells

 

Copyright © Idar Lind (idar@lind.no)