lind.no
Kark
Utdrag
Kjelder og noter
Personar
Historie
Kart
Lenker
Alle sider
Korsvikaspillet
Kark   ( kart )
Roman av Idar Lind - Det Norske Samlaget 2000
 
Norge
Hordaland
Håkonshella (der Håkon den gode vart fødd og døydde).
Lade (jarlesetet der Kark og Håkon budde).
Meldal (i romanen staden der Tora kjem frå)
Moster (der Olav Tryggvason gjekk i land i Norge).
Rimol (Romol) (der Tora gjømte Håkon og Kark under grisebingen)
Seim (ein av kongsgardane til Harald Hårfagre).
Skatval (der Sigurd Ladejarl døydde)
Trøndelag

Danmark
Danevirke (festningsvoll sør i landet)
Heidaby (viktig handelsby)
Jelling (den gamle hovudstaden)

Irland
Cenannus (Kells) (kloster der Aun kjem frå)
Lough Derravaragh (innsjø)
Dublin (grunnlagt av nordmenn)

Skottland
Í (Iona) (øy med kloster grunnlagt av Columba)

Resten av Europa
Birka (svensk handelsby)
England
Estland
Frankland
Frisland
Færøyane
Gardarike (Russland)
Hjaltland (Shetland)
Holmgard (Novogorod) (hovudstad i Gardarike)
Island
Jomsborg (tilhaldsstaden for jomsvikingane)
Jorvik (York) (viktig vikingby i England)
Katanes (Nord i Skottland)
Kurland
Normandi
Orknøyane
Saksland
Suderøyane (Hebridane)
Valland
Vendland

 

Copyright © Idar Lind (idar@lind.no) - Kart: mapweb.parc.xerox.com
Trøndelag Hordaland Danmark Irland og Skottland Resten av Europa