lind.no
Kark
Utdrag
Kjelder og noter
Personar
Slektskap
Historie
Kart
Lenker
Alle sider
Korsvikaspillet
Kark   ( personar: Einar Helgason Skålaglam )
Roman av Idar Lind - Det Norske Samlaget 2000
 
Einar Helgason Skålaglam
var islandsk skald. I Egilssoga er han nemnt som ein venn av Egil Skallagrimsson. Einar var ein av fleire skaldar hos Håkon Ladejarl. Han dikta det mest kjente kvadet om Håkon, dråpa Vellekla.

I romanen er han aktiv så tidlig som rundt 950, og enno i live når Olav Tryggvason kjem til Lade i 995. Dette er ei svært fri tolking av kjeldene. Ei fotnote til Egilssoga (omsett av Leif Heggstad / Magne Heggstad) oppgir at han levde ca 945-990, men dette er usikkert.

 

Copyright © Idar Lind (idar@lind.no)