lind.no
Kark
Utdrag
Kjelder og noter
Noter etter side
Noter etter emne
Frostatingslova
Kvad
Bibelen
Helgenar
Diverse
Personar
Historie
Kart
Lenker
Alle sider
Korsvikaspillet
Kark   ( noter: Frostatingslova )
Roman av Idar Lind - Det Norske Samlaget 2000
 
Det er usikkert kva tid Frostatingslova vart skrive ned, trulig går delar tilbake til Magnus den gode (1035-1047). Den versjonen vi kjenner, fekk si form i 1260, under Håkon Håkonsson. Etter skjønn har eg gått ut frå at mange av reglane var gyldige så tidlig som på 900-talet.

Lova seier mykje om korleis folk levde i Norge. Her er nokre kapittel som blir referert til i romanen:

Om ættleiing
Om frelsesøl
Om leidang

Kjelde:
Frostatingslova
Omsett av Jan Ragnar Hagland og Jørn Sandnes
Det Norske Samlaget, Oslo 1994

 

Copyright © Idar Lind (idar@lind.no)